10.09.21
Open Out

The Drive In of Sound Art is part of the Open Out Festival 2021 in Tromsø opening tomorrow at 4 pm in Folkeparken

New artist
Kristine Marie Åsvang composes a brand new sound piece for the opening.
At the exhibition Elina Waage Mikalsen and Ragnhild May will join her.

https://openoutfestival.com/

Artists participating in this exhibit:

The Land Of Plenty

Kristine Marie Aasvang

The Land of Plenty

Landskapet prenter seg inn, danner et avtrykk inne i kroppen. Lyden fødes – transformeres - eltes. Indre organer, pust og tunge, fører lyden ut og formidler historier, følelser og drømmer.

My continent
where the tounge rolls out something
from within


Landskapet vi forholder oss til påvirker våre lyduttrykk. Det påvirker også vårt vokabulær og hvordan vi velger å beskrive følelser og hendelser. Landskapet er avgjørende for vår helse og hvordan vi lever våre liv. Landskapet danner avtrykk inne i oss, og former vår indre geografi.

In this land of plenty
where sound is borned


Innleser: Ragnhild Eline Aasvang